Privacy

Vanuit informatiebeveiliging gezien is het begrip van privacy heel concreet: bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Met de introductie van de AVG is dit binnen Europa, terecht, uitgegroeid tot een veel omvangrijker begrip.

Privacy conform de Europese wetgeving kijkt naar rechtmatigheid, transparantie, beveiliging en verantwoordelijkheid. Als Europees burger voel ik mij serieus genomen en gerespecteerd door deze wetgeving en dat gevoel streef ik na in al mijn privacy opdrachten.

De AVG biedt een set duidelijke spelregels die iedere organisatie kan handhaven. Maar het vereist inzicht en privacy by design. Door de discussies uit de juridische hoek te trekken, zet Librosis de business- of proceseigenaar aan het stuur. Met concreet begrip van de risico’s, regels ontstaan mogelijkheden.